ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ

ಸ್ನಾನ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು!

TweetEmail TweetEmailಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ @ ಸಬೀನಾ ಬಾನು ವೈ.ಕೆ. “ಆಹಾ… ಓಹೋ… ಹೇಹೇ… ಯೋಯೋ” ಎಂಬ ರಾಗ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಾತ್ ರೂಮ್‍ಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುವುದಂತೂ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ನೀರು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ರಾಗ-ಲಯಗಳಿಂದ... Read more

ಖುರಾನ್ ಅಧ್ಯಯನ

ಕುರ್‍ಆನ್ ಅಧ್ಯಯನ- 826, ಅಧ್ಯಾಯ: 5, ಅಲ್ ಮಾಇದಃ, ವಚನ 103

TweetEmail TweetEmailಮಾ ಜಅಲಲ್ಲಾಹು= ಅಲ್ಲಾಹನು (ನಿಯಮ) ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮಿಂಬಹೀರತಿನ್= ಬಹೀರಃವನ್ನೂ, ವಲಾ ಸಾಯಿಬತಿನ್= ವಸೀಲವೂ ಇಲ್ಲ, ವಲಾ ಹಾಮ್ಮಿನ್= ಹಾಮೂ ಇಲ್ಲ, ವಲಾಕಿನ್= ಆದರೆ, ಅಲ್ಲದೀನ ಕಫರೂ= ಸತ್ಯವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದವರು, ಯಫ್‍ತರೂನ ಅಲಲ್ಲಾಹಿ= ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಲ... Read more

ಇತರೆ

ಧರ್ಮ ಉತ್ಪತ್ತಿ

ಧರ್ಮ ಉತ್ಪತ್ತಿ

TweetEmail TweetEmailಬುದ್ಧ, ಯೇಸು, ಮುಹಮ್ಮದ್- 02 @ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಮೀಮ್ ಕಾರ್ಲ್‍ಮಾರ್ಕ್ಸ್ “ಏ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಶನ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಫ್ ಹೆಜೆಲ್‍ಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಲಾ... Read more

2015 All Rights Reserved. Designed By StandardTouch