Wednesday, September 19, 2018

ನಂಬಿನಾರಾಯಣನ್‍ರನ್ನು ನಾಡದ್ರೋಹಿಯೆಂದು ಕತೆ ಕಟ್ಟಿದವರು ಯಾರು?

ಇಸ್ರೋದ ಮಾಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಂಬಿ ನಾರಾಯಣನ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೆದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಸ್ರೋ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಂಬಿನಾರಾ ಯಣನ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್...

ಸಂಪಾದಕೀಯ

ಅಂಕಣಗಳು

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್

ವಿಶಿಷ್ಟ ವೀಡಿಯೊ

ಝೈಬು ಸಾವಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ... | Date Facts | Kannada Language | Episode 7 | AK Kukkila