ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ

ಅತ್ತೆಯ `ಮಾತಾ' ಪಾತ್ರ

TweetEmail TweetEmailಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ @ ಯಾಸ್ಮೀನ್ ಆರಿಫ್ ಕುಟುಂಬದ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆಯ ಪಾತ್ರವು ನಾಯಕಿಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಯಕಿ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು, ಸೊಸೆಯಂದಿರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಅತ್ತೆಯ ಹೊಣೆ... Read more

ಖುರಾನ್ ಅಧ್ಯಯನ

ಕುರ್‍ಆನ್ ಅಧ್ಯಯನ- 832, ಅಧ್ಯಾಯ: 5, ಅಲ್ ಮಾಇದಃ, ವಚನ 106ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ

TweetEmail TweetEmailಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಅಸಿಂಧುವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದ ರಿಂದ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನೂ ದುಶ್ಶೀಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗುವ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವಾಗ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಾಗಬೇಕು-... Read more

ಇತರೆ

ಇದು, ವಿನೋದದ ರಮಝಾನ್ ಆಯಿತೇ, ನೀವು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?

ಇದು, ವಿನೋದದ ರಮಝಾನ್ ಆಯಿತೇ, ನೀವು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?

TweetEmail TweetEmailಉಪವಾಸದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ಕಳೆದವು. ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ಬಂದಿವೆ. ರಮಝಾನ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಕೇರಳದ ಬೇಕಲ ಸಮೀಪ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಆರು ಮ... Read more

2015 All Rights Reserved. Designed By StandardTouch