ಸಂಪಾದಕೀಯ

ಹೆತ್ತವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಡಿಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು

ಹೆತ್ತವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಡಿಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು

ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂಬುದು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅಳತೆಗೋಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟ ಕೂಡ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವುದು ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸು ವವರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಇರುವುದಲ್ಲ. ಹೆತ್ತವರು, ಶಿP್ಷÀಕರು, ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹೆತ್ತವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ-ಮುಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಟಿ.ವಿ. ಆಫ್ ಆಗುತ್ತದೆ.. ತನ್ನ ಮಗು ಸಾಫ್ಟ್‍ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರೋ ಡಾಕ್ಟರೋ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗ¨ Éೀಕೆಂದು […]

By March 24, 2015 0 Comments Read More →
ಲೆಸ್ಲಿ ಉಡ್ವಿನ್, ಹರ್ವಿಂದರ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ

ಲೆಸ್ಲಿ ಉಡ್ವಿನ್, ಹರ್ವಿಂದರ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ

ಲೆಸ್ಲಿ ಉಡ್ವಿನ್ ಅವರ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಡಾಟರ್ ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ‘ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‍ಡಮ್ಸ್ (ಬ್ರಿಟನ್) ಡಾಟರ್’ ಎಂಬ ವೀಡಿಯೋ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹರ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬಾತ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಅತ್ಯಾಚಾರವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿಯೇ ಸಹಜವಾದ ಮತ್ತು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಮ¸ É್ಯ’ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಚಾರವಾಗುವ ಜಾಗತಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಬ್ರಿಟನ್‍ಗೆ 5ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದುರಂತ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ವೀಡಿಯೋದ ಕುರಿತಂತೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾದ […]

By March 17, 2015 0 Comments Read More →

ಕೇಳಿದಿರಾ ಕೇಳಿ

ಇಶಾ ನಮಾಝ್ ನಡೆಯುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾಝ್?

ಇಶಾ ನಮಾಝ್ ನಡೆಯುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾಝ್?

ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಾರೂಕ್, ಶಾರ್ಜಾ ===================== * ಪ್ರಯಾಣದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಗ್ರಿಬನ್ನು ಇಶಾದೊಂದಿಗೆ ಜಮ್‍ಅï ಮಾಡಿ ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಇ± Áಅïನ ಜಮಾಅತ್ ನಮಾಝ್‍ಗೆ ಇಕಾಮತ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜಮಾಅತ್‍ಗೆ ಸೇರಿ ಮೊದಲು ಇಶಾ ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯೇ ನಿಂತು ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೇ? * ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾಝನ್ನು ಇಶಾದೊಂದಿಗೆ ಜಮ್‍ಅï ಮಾಡುವುದೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆ, ಮರೆವು ಮುಂತಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ತಡವಾದರೆ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾಝ್ ಬಾಕಿ […]

By March 24, 2015 0 Comments Read More →
ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಯ ನಮಾಝ್

ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಯ ನಮಾಝ್

ಕರ್ಝಾವಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ * ನಮಾಝ್ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲತೆಯಿಂದಲೂ ಕೆಡುಕುಗಳಿಂದಲೂ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕುರ್‍ಆನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಮದ್ಯಪಾನಿಯಾದ ಓರ್ವನ ನಮಾಝ್‍ನ ವಿಧಿಯೇನು? * ನಮಾಝ್‍ನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಯಿಂದ ತಡೆಯುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕುರ್‍ಆನ್ ಪರಿಚಯ ಪಡಿಸಿದೆ. “ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನಮಾಝ್ ಅಶ್ಲೀಲ ಹಾಗೂ ದುಷ್ಕøತ್ಯಗಳಿಂದ ತಡೆಯುತ್ತದೆ” (29:45). ಆದರೂ ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಓರ್ವನು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಖೇದದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯಪಾನವು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂಬುದ ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಓರ್ವನ ಬುದ್ಧಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಧನ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ […]

By March 17, 2015 0 Comments Read More →

ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ

ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಜಗಳ

ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಜಗಳ

ಡಾ| ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ================== ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಜಗಳ ಎಂಬ ಮಾತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ. ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಗನ ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ಜಗಳವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ರನು ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅದು ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿ ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ ಮಗನು ಒಂದು ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು […]

By March 17, 2015 0 Comments Read More →
ಮಕ್ಕಳು ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿ

ಮಕ್ಕಳು ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿ

ಅಸ್ಮಾ ಮುನೀರ್, ದುಬೈ ================= ದಿನವೂ ಆಫೀಸ್‍ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯ ಟ್ರೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ನಾನು, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸವೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಹೊರಟಿz್ದÉ. ಸುಮಾರು ಆರು ಕಾಲು ಗಂಟೆಯ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಿz್ದÉ. ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಸಿ ಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಬಾಕಿ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಜನರು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತುಂಬಿ ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಿಂತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೊಮ್ಮೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದು ಸುಮಾರು ಆರೋ ಏಳೋ ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟಬಾಲೆ. ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ತೂಕಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ […]

By March 10, 2015 0 Comments Read More →

ವಿದೇಶ

ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹಿತವಾಗದ ಗೆಲುವು

ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹಿತವಾಗದ ಗೆಲುವು

ರೂಪರ್ಟ್ ಕಾನ್‍ವೆಲ್ ============= ಇಸ್ರೇಲ್‍ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ರವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ವಿಜಯವು ಮಿತ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡಾ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಲಬೇಕೆಂದು ಅಮೆರಿಕ, ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬಯಸುವು ದಿದ್ದರೆ ಅದು ನೆತನ್ಯಾಹುರವರನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಅವರ ಆ ಬಯಕೆ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದೆ. ನೆತನ್ಯಾಹು ಪುನಃ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ಗೆಲುವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಲಿರುವುದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ […]

By March 24, 2015 0 Comments Read More →
ಈಜಿಪ್ಟ್‍ನಲ್ಲಿ ರಾಜಿಯ ಹೊಸ ವಾತಾವರಣ

ಈಜಿಪ್ಟ್‍ನಲ್ಲಿ ರಾಜಿಯ ಹೊಸ ವಾತಾವರಣ

ಜಮಾಲ್ ಸುಲ್ತಾನ್ =========== ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ರಾಜಕೀಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಸದ್ಯ ಯಾವ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಡಾ| ಸಅದ್ ಅಲ್‍ಕತ್ತಾವಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರದರ್‍ಹುಡ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ¸ Éೂೀರಿಕೆಯಾದ ವರದಿಗಳೂ ನನ್ನ ಬಳಿಯಿಲ್ಲ. ನಂಬಲರ್ಹ ಮೂಲಗಳೂ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬ್ರದರ್‍ಹುಡ್‍ನಿಂದ ಸಿಡಿದು ಹೋದ ಮುಶ್ತಾಕ್ ನೂಹ್, ಕಮಾ ಲ್ ಅಲ್ ಬಾವಿ, ಸರ್ವತ್ ಅಲ್ ಕರ್‍ಬಾವಿ […]

By March 17, 2015 0 Comments Read More →

ಕುರ್‍ಆನ್

ಕುರ್‍ಆನ್ ಅಧ್ಯಯನ- 767 ಅಧ್ಯಾಯ-5 ಅಲ್ ಮಾಇದಃ ವಚನ: 54ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ

ಕುರ್‍ಆನ್ ಅಧ್ಯಯನ- 767 ಅಧ್ಯಾಯ-5 ಅಲ್ ಮಾಇದಃ ವಚನ: 54ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ

ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯು ಮನುಷ್ಯರ ಪ್ರೀತಿಯಂತೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದುದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತನಾಗಿರುವುದ ರಿಂದ ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೋಧದ ಮೂಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರೀತಿಯು ದಾಸರಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗೊಳ್ಳು ವುದು ಅವನ ಸಂಪ್ರೀತಿ, ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಇಹ ಪರಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ನಿಷ್ಕಳಂಕರೂ ದೃಢವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೂ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ಬರುವ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದನೇ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಗುಣವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು […]

By March 17, 2015 0 Comments Read More →
ಕುರ್‍ಆನ್ ಅಧ್ಯಯನ- 766 ಅಧ್ಯಾಯ- 5 ಅಲ್ ಮಾಇದಃ ವಚನ: 54ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ

ಕುರ್‍ಆನ್ ಅಧ್ಯಯನ- 766 ಅಧ್ಯಾಯ- 5 ಅಲ್ ಮಾಇದಃ ವಚನ: 54ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ

ಎರಡನೆ ಖಲೀಫ ಉಮರ್‍ರ(ರ) ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟ ವಿಭಾಗವು ರಂಗಕ್ಕಿಳಿದಿತ್ತು. ಅವರು ಜಬ್ಲ ಬಿನ್ ಐಹಮ್‍ನ ನಾಯಕತ್ವ ದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಸ್ಸಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಜಬ್ಲ ಹಾಗೂ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮದೀನ ದಲ್ಲಿ ಉಮರ್‍ರನ್ನು(ರ) ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಕ್ಕಾಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕಅಬಾಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಫಸಾರ ಗೋತ್ರದ ಓರ್ವನು ಜಬ್ಲನ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಿದನು. ಕುಪಿತನಾದ ಜಬ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ ನಡೆಸಿದನು. ಆಗ ಆ ಫಸಾರ ಗೋತ್ರದವನ ಮೂಗು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲು […]

By March 10, 2015 0 Comments Read More →

ಹದೀಸ್

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಅಸ್ತ್ರ

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಅಸ್ತ್ರ

ಅನ್ ಅಬೀ ಹುರೈರತ ರಳಿóಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅನ್ನ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿವಸಲ್ಲಮ್ ಕಾóಲ: ಯುಸ್ತಜಾಬು ಲಿಅಹದಿಕುಮ್ ಮಾ ಲಮ್ ಯಅïಜಲ್, ಯಕೂಲು: ದಅವ್‍ತು  ಫಲಮ್ ಯುಸ್ತಜಬ್‍ಲೀ. ಅಬೂ ಹುರೈರರಿಂದ(ರ) ವರದಿ: ಪ್ರವಾದಿಯವರು(ಸ) ಹೇಳಿದರು: `ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ, ನನಗೆ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವಸರ ಪಡಬೇಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ  ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ. (ಬುಖಾರಿ) ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಓರ್ವ ಮುಸ್ಲಿಮನ ದಾರಿಬುತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಯೊಂದು ದುರ್ಬಲ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಅವನ ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾನವನು  ತಲುಪ ಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ […]

By February 11, 2014 0 Comments Read More →
ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಆಹಾರ ಶೈಲಿ

ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಆಹಾರ ಶೈಲಿ

   ಮಿಕ್‍ದಾರ್ ಬಿನ್ ಮಅïದಿ ಯಕ್ರಿಬ್‍ರಿಂದ ವರದಿ: ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರು(ಸ) ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ: ಹೊಟ್ಟೆಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟ  ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾನವನು ತುಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ಮಾನವ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಅವನ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ನೇರ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕೆಲವು ತುತ್ತುಗಳೇ ಸಾಕು.  ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕೇ ಬೇಕೆಂದಾದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ 3/1 ಭಾಗ ಆಹಾರಕ್ಕೆ, 3/1 ನೀರಿಗೆ ಮತ್ತು 3/1 ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ  ವಿೂಸಲಿಡಲಿ  (ತಿರ್ಮಿದಿ) ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್‍ಆನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ಚರ್ಯೆಯು ಇಲ್ಲಿ  ಈ ಹದೀಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ […]

By July 5, 2013 2 Comments Read More →