‘ಏ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ’ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಧ್ರುವ್ ರಾಥಿ ಅವರ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ..!

0
2003

ಸನ್ಮಾರ್ಗ ವಾರ್ತೆ

ಜನಪ್ರಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಧ್ರುವ್ ರಾಥಿ ಅವರ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಏ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಎಂಬ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ 17 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಡೆ 70ಲಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂದಿನಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಏಕಾಧಿಪತ್ಯ, ದ್ವಂದ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶವಾದವನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳುವವರ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುವ ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವರನ್ನು ದೇಶದ್ರೋಹಿಯಂತೆ ಬಿಂಬಿಸುವ ಅವರ ನೀತಿಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಸಮೇತ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

1996ರಲ್ಲಿ ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಆಶಿಶ್ ನಂದಿ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವಕಾಶವಾದ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೋದಿಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಹುಲ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುವ ಈ ದ್ವಂದ್ವ ಮುಖವನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಡಲಾಗಿದೆ.